gyvumas

gyvumas
gyvùmas sm. (2) K; SD35 1.gyvas 1: Ar bėr gyvas? – Su tuo gyvumu nežinau, rasintais ir mirė Šts. O to seniaus ledva gyvumẽlis bebuvo Užv. 2.gyvas 8: Tačiau jo judrumas, gyvumas vis liejosi nauja srove P.Cvir. Įprastu savo gyvumu tuoj sukurstė ginčus . Miške medžiai, rodos, apmirę, be jokio gyvumėlio (sušalę) Žem. Mėta seniems priduoda gyvumo . Pri linų reikia gyvùmo Ll. O jau tas jo gyvumė̃lis! Skr. Žmonės stebėjosi berniuko gyvumu ir linksmumu . Miestelyje buvo nepaprastas gyvumas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • gyvumas — gyvùmas dkt. Gyvùmo tai ji̇̀s gývas, bet nelabai̇̃ svei̇̃kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gyvybė — sf. (1), gyvỹbė (2) Plv, gyvybė (1) 1. gyvumas, gyvo buvimas, gyvastis: Mes mylime Tėvynę ir jai negailėsime savo jėgų ir gyvybės sp. Seniai, labai seniai, tuoj atsiradus pasaulyje gyvybei, viename krašte apsigyveno toks paukštis Kukas, kuris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bingėti — bingėti, ėja, ėjo intr. didėti, stiprėti, senėti (ppr. apie ligą): Tebingėja tavo drugys, skausmas, kad nenorėjai gydytis, t. y. tesenėja, kol įbingė̃s J. Ir naujai priėjau tą vietą, kur bingėjo gyvumas Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • egzaltacija — egzaltãcija sf. (1) TrpŽ susižavėjimo, susijaudinimo būvis, liguistas gyvumas, dvasios pakilimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaivastis — gaĩvastis sm. gyvybė, gyvumas: Nebekiek to gaĩvasčio jam beliko Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gaja — (neol.) sf. gajumas, gyvumas: Jos savo žava ir gaja judino pasaulį rš. Bus nykimo arba atsigavimo, žuvimo arba gajos amžius Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gimybė — sf. SD464 gyvumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvis — 2 gỹvis sm. (2) J.Jabl, Š gyvumas, judrumas: Kas to gyvio gỹvis! K.Būg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gyvystė — sf. SD464 gyvybės jėga, gyvumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • krutnastis — ×krùtnastis (hibr.) sf. (1) judrumas, gyvumas, krutumas: Jau mergos krùtnastis – kai apatinės girnapusės Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”